News

Bavo Spreuwers

Bavo Spreuwers

Close
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0) 3 361 65 00

Hoe engineers de duurzame wereld van morgen vormgeven

Wie er de vorige blogs op deze website op naslaat, kan niet anders dan concluderen dat de industrie en engineering wereld door een ongezien tijdperk van verandering gaan. Engineers die via LiNK Engineering Group aan de slag gaan, komen vandaag dan ook terecht bij zeer innovatieve projecten die de industrie proberen te vergroenen. Dit soort van initiatieven, veelal in de Antwerpse haven of petrochemische cluster, proberen wetenschappelijke innovaties te koppelen aan de werking van de industrie en zorgen zo voor een belangrijke verlaging van de CO2-uitstoot.

Aantal projecten duidelijk in de lift

Een voorbeeld daarvan is alles wat er beweegt rond de zogenaamde chemische recycling van polyethyleen en polypropyleen. Via innovatieve processen kunnen deze stoffen vandaag worden afgebroken in hun oorspronkelijke bouwsteen van virgin ethyleen, waardoor ze opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe chemische producten.

Wat hierbij vooral opvalt is dat dit soort projecten steeds talrijker worden. “Vandaag ben ik bijvoorbeeld bezig met een project rond de bouw van een thermische afgasreiniger. Die moet een katalytische afgasreiniger vervangen en op die manier voor een duidelijke verlaging van de emissie zorgen”, vertelt een van de engineers die vandaag aan de slag is via LiNK.

“Diezelfde doelstelling proberen we ook te bereiken in een ander project dat momenteel wordt uitgewerkt. Hier willen we de restwarmte van condensaat, die anders verloren zou gaan, gebruiken om ethyleen voor te verwarmen. Hierdoor hebben we minder warmte nodig om de uiteindelijke eindtemperatuur te bereiken. Dat komt neer op een enorme besparing van uitstoot, omdat je hierdoor uiteraard zelf minder stoom moet produceren, waarvoor je anders aardgas zou verbranden en dus CO2 zou creëren. Dit betekend uiteindelijk dat je tijdens je industriële processen minder energie nodig hebt. Daarom bekomt men naast het milieuvoordeel ook een financieel voordeel. Het is een win-winsituatie”, gaat diezelfde ingenieur verder.

Te weinig bekend

De realisatie van dit soort innovatieve projecten zorgt dus rechtstreeks voor het ontstaan van een duurzamere leefomgeving. Als we de klimaatambities die de politiek oplegt willen halen, zijn dit soort realisaties dus niets minder dan levensnoodzakelijk. De maatschappelijke relevantie van dergelijke projecten kan dan ook onmogelijk onderschat worden. Toch is het tegelijk zo dat dit soort projecten bij een heel groot deel van de bevolking nauwelijks een belletje doen rinkelen. “Anders dan bij pakweg artsen of advocaten weten de meeste mensen eigenlijk niet wat ingenieurs exact doen”, getuigt een van de project engineers die aan de slag is via LiNK.

Dit toont meteen ook aan waarom een speler als LiNK een cruciale rol vervult. LiNK zorgt er als technisch studie- en staffingbureau immers voor dat de meest talentvolle engineers terechtkomen bij dit soort ambitieuze en innovatieve engineeringprojecten in de industrie. Het is precies die combinatie van talent en ambitie die ervoor zorgt dat de levensnoodzakelijke doelstellingen van dergelijke vergroeningsprojecten, en dus bij uitbreiding de klimaatdoelstellingen, kunnen worden gerealiseerd.