Nieuws

Theo Aerts

Theo Aerts

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Samen naar een duurzame toekomst

Dagelijks worden we geconfronteerd met de klimaatopwarming, een van de grootste mondiale risico’s voor mens en maatschappij. Om dit tegen te gaan, is het noodzakelijk het energieverbruik en de hoeveelheid CO₂ in de lucht terug te dringen. De CO₂-uitstoot tegen 2030 met 50 tot 55 procent verminderen, werd daarom als hoofddoel opgenomen in het Antwerpse klimaatplan. Naast het sensibiliseren van gezinnen en het ondersteunen van particuliere initiatieven staat de industrie voor een behoorlijke uitdaging (Klimaatportaal Vlaanderen, 2021).

INNOVATIEPROGRAMMA MOONSHOT

Met een stapsgewijze aanpak moet er voor gezorgd worden dat de industrie zowel aan de normen beantwoordt als winstgevend blijft. Daarom ondernam voormalig Vlaams minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, in 2019 alvast positieve stappen met “Moonshot”, een innovatieprogramma dat een belangrijke bijdrage levert aan een CO₂-arm Vlaanderen. Met deze langetermijninvestering voor 20 jaar daagt Vlaanderen beloftevol onderzoek uit technologieën te ontwikkelen die tot een doorbraak kunnen leiden. Innovaties die aantonen dat ze op aanzienlijke wijze zorgen voor minder CO₂-uitstoot, meer CO₂-captatie of betere CO₂-recuperatie krijgen verdere ondersteuning (De Kinderen, 2019).

BIJDRAGE LINK ENGINEERING GROUP

LiNK Engineering Group streeft bewust mee naar een duurzamere toekomst en volgt de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en het klimaatakkoord in Europa die in een snel tempo evolueren. De beschikbare technologieën verbeteren voortdurend, met verhoogde efficiëntie, lagere operationele kosten en uitgebreide oplossingen voor technische uitdagingen.

Wij begeleiden onze cliënten in de energietransitie en bieden diensten aan voor energie- en nutsbedrijven, evenals voor de industriële sector. De chemie, raffinage- en staalsector spelen hierin een grote hoofdrol. Zij leveren de essentiële bouwstenen waarmee andere sectoren hun producten en processen duurzamer kunnen maken. Het LiNK-team staat achter projecten die inzetten op het herdenken van de huidige productieprocessen, rekening houdend met een drastische reductie van de CO₂-uitstoot. Daaronder zijn projecten op het gebied van:

  • Energie-efficiëntie en elektrificatie
  • Restwarmtegebruik en warmtenetten
  • CO₂-afvang, -gebruik en -opslag
  • Elektriciteitsnetten
  • Biomassa

Daarnaast volgen wij de laatste wijzigingen voor marktconforme installaties op de voet.

Op korte termijn levert LiNK Engineering Group alvast een bijdrage door te opteren voor plug-in hybride wagens als bedrijfsvoertuigen. Uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac blijkt dat zulke wagens aanzienlijk minder CO₂ uitstoten, namelijk 107,9 gram CO₂/km in 2020, 12 procent minder dan in 2019 (Vanacker, 2021).

Het LiNK-team is ervan overtuigd dat we tot een succesvolle klimaatstrategie komen als we samen inzetten op minder CO₂ uitstoten en meer CO₂ hergebruik.

Blijf op de hoogte

Interessante cases en verhalen, maandelijks in uw mailbox