Project Guidance

Bij het opstarten van een nieuw project rijzen er verschillende vragen, zoals: Beschikken wij over het noodzakelijk budget? Hebben wij de juiste competenties? Wie gaat het project van A tot Z opvolgen? LiNK Engineering Group begeleidt u vanaf de conceptuele fase met het uittekenen van de Project Execution Flow:

  • Conceptual Study
  • Basic Engineering
  • Detailed Engineering, Procurement, Construction (Management) (EPC/EPCM)
  • Commissioning & Start-Up

Naast de begeleiding in de verschillende projectfases adviseren wij bij de keuze van het contracttype (EPC of EPCM). Dit contracttype zal een bepalende factor zijn in de samenstelling van het project team. Daarnaast heeft het ook een impact op de verdeling van de engineeringkosten en de risico’s voor alle betrokken partijen.

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Fase 1

Conceptual Study (FEL2)

De eerste en essentiële fase heeft als doel een haalbaarheidsanalyse en een projectplan te ontwikkelen die een antwoord bieden op belangrijke vragen, zoals: Wie zou het project kunnen uitvoeren? Welke partij(en) moet(en) betrokken worden en is er voldoende draagvlak voor het project? De verwachtingen met betrekking tot het resultaat en de grenzen van het project worden in kaart gebracht. In deze fase wordt nagedacht over de mogelijke contractvorm voor de volgende stappen.

  • Oplevering: Conceptual Design
  • Budget raming +/- 25% nauwkeurig

Fase 2

Basic Engineering (FEL3)

Een definitieve “scope of work” die goedgekeurd kan worden, is het doel van de tweede fase. De basis is het projectplan dat opgemaakt werd tijdens de conceptstudie. Samen bekijken wij alle eisen en wensen die aan het project gesteld worden, zoals randvoorwaarden, functionele en operationele noden, ontwerpbeperkingen. Vanuit opeenvolgende vergaderingen met alle partijen worden de verwachtingen met betrekking tot het eindresultaat in een zo vroeg mogelijk stadium verduidelijkt.

  • Oplevering: Basic Engineering pakket
  • Budget raming +/- 10% nauwkeurig

Fase 3

Engineering, Procurement & Construction EPC(M)

In fase drie wordt een keuze gemaakt uit de ontwerpen van de Basic Engineering voor het definitief te realiseren ontwerp. Op basis van het plan van aanpak worden leveranciers en onderaannemers geselecteerd en ingeschakeld. Het projectteam gaat nu van start met de verschillende constructiefasen. Elke stap wordt gedocumenteerd. Alle betrokken partijen worden onmiddellijk geïnformeerd over mogelijke aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht om de voortgang van het project niet te belemmeren.

Oplevering: “As built” documentatie, installatie-, gebruiks- en onderhoudshandboeken, "Mechanical Completion" Certificaat

Fase 4

Commisioning & Start-up

In de laatste fase wordt elk systeem getest. De commissioning start met de audit van het “Mechanical Completion” dossier. Er wordt aandacht besteed aan alle onopgeloste problemen op de punch list en het personeel wordt opgeleid in het gebruik van de installatie. Daarna volgt de startup-fase waarin de productie toeneemt tot het volledige commerciële niveau. Tijdens deze periode worden prestatietests uitgevoerd. Door deze werkwijze kunnen wij samen met de klant monitoren hoe de fabriek in een stabiele productiestaat functioneert.

Oplevering: Voorlopige aanvaarding. Projectoverdracht. Start van de waarborg en garantieperiode.