Academie

Samen bouwen aan kennisleiderschap

Relevante en accurate kennis is essentieel voor innovatieve projecten. Het volstaat niet langer opleidingen af te ronden om levenslang excellentie te kunnen bieden. Leren hoort ingebed te zijn in onze dagelijkse handelingen en vindt plaats op een hybride wijze, onafhankelijk van waar, wanneer en met wie. Het betreft een gedeelde verantwoordelijkheid die LiNK Academy wil faciliteren.

Digitalisering biedt ons mogelijkheden steeds over die kennis te beschikken als wij ze nodig hebben. Maar zonder betrokkenheid van de medewerker zijn veel formele en informele leermomenten verloren tijd. Met LiNK Academy bouwen wij een ecosysteem vanuit de betrokkenheid tegenover medewerkers en klanten. Duurzame kennisdeling wordt gezien als een "must", eerder dan als een "nice to have".

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Een carrière boost met LiNK Academy

Expert blijven, vereist betrokkenheid en motivatie. Dat betekent eigenaar zijn van je eigen ontwikkeling, maar ook actief op zoek gaan naar leeropportuniteiten, leergewoontes creëren , je netwerk uitbouwen en kennis delen. Vanuit LiNK Academy willen wij je begeleiden om tot kennis leiderschap te komen. Dat kan vanuit de loopbaanbegeleiding gebaseerd op een kennismatrix die wij bespreken vanaf het eerste interview.

Meer info over onze opleidingen

Betrokken medewerkers met LiNK Academy

Het is ons doel klanten en hun medewerkers bij te staan door professionele kennis te maximaliseren, om zowel de integriteit als de groei ervan duurzaam te ontwikkelen. LiNK Academy faciliteert kennisdeling en betrokkenheid die ook medewerkers van klanten
enthousiasmeert, inspireert en in staat stelt hun expertise op het werkterrein toe te passen.

Meer info over onze opleidingen