Opleidingen

Vanuit uw kennismatrix bieden wij een visueel overzicht van de aanwezige en de te verwerven competenties om uw carrière een boost te geven. Onze opleidingen kunnen aangepast worden aan uw bedrijfskritische doelstelling om projecten tot een goed einde te brengen.

Al onze opleidingen kunnen in hybride vorm worden gevolgd afhankelijk van uw noden. Daarbij werken we steeds vanuit de aanwezige ervaring bij de deelnemers, ondersteund door de expertise van de lesgevers. Ook nadat het formele gedeelte van de opleiding is afgerond geloven wij in de meerwaarde van duurzame kennisdeling om tot kennis leiderschap te komen.

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Project Manager

Wat zijn de verschillende fasen van een project? We focussen op je rol van projectleider en je relatie met de opdrachtgever, de teamleden en de stuurgroep die zullen zorgen voor het welslagen van een project.

We raken de harde competenties aan: planningen maken, budget beheren, risico's aanpakken e.d. Maar ook het belang van de softe competenties, zoals leidinggeven, motiveren, conflict beheersen, vergaderen, komen uitgebreid aan bod.

Piping Designer

Pijpleidingen bieden (petro-)chemische bedrijven een veilig, betrouwbaar en vooral milieuvriendelijk transportmiddel voor de aanvoer en distributie van hun producten. Piping designers zijn om deze reden veelgevraagde profielen die hun meerwaarde vinden in gespecialiseerde opleidingen.

Het aanleren of verdiepen van vaardigheden om in "Piping" werkzaam te zijn. Men krijgt praktische kennis om P&ID's en andere schema's te lezen en te interpreteren, het opzetten van eenvoudige ISO's en vooraf bewerkte items vanuit het schetsontwerp uit te werken.

Werkvoorbereider

Een goede werkvoorbereiding is noodzakelijk om de uitvoering van onderhoudstaken zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dit zorgt niet enkel voor een optimaal inzet van de beschikbare resources maar ook voor een minimale stilstand van de installaties.

Deze opleiding laat (beginnende) werkvoorbereiders kennis maken met de gebruikte systematieken en hoe deze te gebruiken in hun eigen dagelijkse werkomgeving.

Inspecteur Industrie

Als onderhouds professional wilt u onverwachte storingen en daaropvolgend reactief onderhoud het liefst vermijden. Deze kunnen namelijk (zeer) duur en gevaarlijk zijn. Door correct preventief en predictief onderhoud kunnen dergelijke problemen beperkt worden. Dit houdt in dat de werkelijke toestand van een onderdeel zo goed mogelijk gekend moet zijn.

Om te beslissen wanneer welke (onderdelen van) installaties geïnspecteerd of gemonitord moeten worden, is de Risk Based Inspection-methode (RBI) ontwikkeld. Een RBI-analyse kan zowel kwantitatief als kwalitatief gebeuren en brengt de risico's en gevolgen van storingen in kaart op gebied van Health, Safety, Environment en business.

Blijf op de hoogte

Interesse in een opleiding