Nieuws

Isabel Geerts

Isabel Geerts

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

ISO 9001- en VCA**-certificaat

LiNK Engineering Group is vanaf nu een ISO 9001- en VCA**-gecertificeerd bedrijf. De certificaten bevestigen onze visie op een veilige werkomgeving met een betrouwbaar managementsysteem. Zo legt LiNK Engineering Group mee de basis om werkgevers en werknemers iedere dag veilig, gezond en duurzaam te laten werken. Hieronder leest u meer over de betekenis van die certificaten en welke bijdrage ze leveren aan ons bedrijf.

VCA**-CERTIFICAAT

Het VCA-certificaat is begonnen als een checklist, maar vandaag betekent het meer dan dat. In 1994 is VCA ontstaan uit een initiatief van aannemers en vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven.

Vermits voor LiNK Engineering Group veiligheid en gezondheid op de werkvloer erg belangrijk is om gevaarlijke situaties te vermijden, geeft het VCA-certificaat een duidelijke indicatie dat ons bedrijf aan de veiligheidseisen voldoet. VCA legt ons toe op één geaccepteerde en uniforme VGM-checklist.

Bovendien is het LiNK-team nu nog meer op de hoogte van de relevante regelgeving op het gebied van veiligheid. Zo voeren wij veilige werkzaamheden uit ten behoeve van project assistance, -guidance, -engineering en -supervisie op risicovolle projectlocaties (bijvoorbeeld sector bouw, petrochemie, industrie, elektrotechniek, enz.).

Een VCA-certificaat brengt grote voordelen met zich mee en wordt daarom door elk lid binnen het LiNK-team verplicht behaald.

ISO 9001-CERTIFICAAT

ISO 9001:2015 staat voor de International Organisation for Standardisation en is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. In 2018 bezaten wereldwijd zo’n 1 180 000 sites het certificaat.

Als ISO-gecertificeerd bedrijf geeft LiNK Engineering Group aan dat wij de richtlijnen volgen en een optimaal managementsysteem hanteren. De certificering draagt ertoe bij dat wij belangrijke processen identificeren en optimaliseren. Op die manier kunt u erop vertrouwen dat wij betrouwbare diensten leveren.

Beide certificaten tonen aan dat wij veilig, gezond en milieubewust werken verkiezen, dat wij werkzaamheden en werkprocessen beheersen en dat wij duurzaamheid nastreven. Kortom, dat wij volledig handelen in lijn met de visie van LiNK Engineering Group.

Blijf op de hoogte

Interessante cases en verhalen, maandelijks in uw mailbox