Nieuws

Bavo Spreuwers

Bavo Spreuwers

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Meerwaarde met LiNK Inspection

Noodzaak van inspectie

De industriële revoluties en de ontwikkeling van onze industrieën bracht met zich mee dat in alle sectoren op grote schaal fabrieken en productie installaties werden gebouwd. Door deze industrialisatie was in de negentiende eeuw het aantal ongevallen sterk gestegen. Men stelde vast dat deze oorzaak te wijten was aan enerzijds het gedrag van de werknemers en anderzijds het falen van de technische installaties. Nieuwe processen brachten echter nieuwe gevaren met zich mee. Vaak wordt in procesinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid energie opgeslagen onder de vorm van hoge drukken of worden zeer schadelijke producten verwerkt die de specifieke samenstelling van materialen kan aantasten.

wetgevend kader

In België onderscheiden wij 3 wettelijk vastgelegde inspectiedomeinen.

  1. Stoomwetgeving voor drukapparaten
  2. Vlarem milieuwetgeving
  3. Seveso uitbatingsvergunning

Eén van de aspecten van een goed preventiebeleid van technische installaties betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, is het opstellen en uitvoeren van inspectie- en onderhoud programma's. Verschillende factoren spelen hierbij een rol:

  • Wetgeving
  • Normen
  • Codes van goede praktijk
  • Richtlijnen van leveranciers en klanten

Door de overheid erkende "aangemelde keuringsinstanties" of beter gekend als "notified bodies" (NoBo) treden op om de verplichte inspecties of keuringen uit te voeren volgens de geldende wetgeving.

Waar maakt LiNK Inspection het verschil?

Als we ervan uit gaan dat de door de overheid opgelegde inspecties amper 20% bedragen van een volledige technische productie installatie dan kunnen we stellen dat 80% van deze installatie niet is onderworpen aan de vereiste wettelijke keuringen. LiNK Inspection is als gespecialiseerde inspectiepartner uitermate geschikt voor het uitvoeren van inspecties die tot doel hebben om het verlengen van de levensduur van installaties, het verkleinen van falen ervan alsook het verhogen van de algemene veiligheid. Onze dienstverlening spitst zich toe op:

  • Inspection of process equipment
  • Welding advice & coordination
  • QA-QC management

LiNK Inspection volgt steeds de laatste ontwikkelingen op het vlak van inspectienormen en "good practices". Bovendien werken wij nauw samen met vooraanstaande onderzoeks-, expertise- en opleidingscentra onder andere voor internationaal erkende opleidingen. Daarnaast organiseert LiNK Inspection door het betrekken van cliënteel op maat gemaakte "in house" trainingen om de kennismatrix van onze vakspecialisten op te waarderen.

Blijf op de hoogte

Interessante cases en verhalen, maandelijks in uw mailbox