Nieuws

Bavo Spreuwers

Bavo Spreuwers

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

De LiNK-waarden: onze bestaansreden

Waar staan wij voor? Voor wie? En vooral: waarom?

De klimaatuitdagingen dwingen de bedrijfswereld tot een totale herdenking van de eigen structuren en doelstellingen. Duurzaamheid en maatschappelijke meerwaarde staan meer dan ooit centraal. In deze context als nieuwe speler op de markt te komen, kan dus enkel als je de veranderende tijdsgeest succesvol weet te vertalen in je dagelijkse werking. Dat is precies wat we met LiNK Engineering Group proberen te doen: onze waarden vormen onze bestaansreden.

Omdat de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan steeds complexer worden, zijn project staffing en gespecialiseerde haalbaarheidsstudies van steeds groter belang. Een uitgebreid project tot een goed einde brengen, kan pas wanneer er een team is samengesteld dat omwille van de aanwezige skills en expertise in staat is om dit tot een goed einde te brengen. Kennisuitwisseling is dus essentieel. Precies daar, in de kennisuitwisseling tussen medewerkers en opdrachtgevers, proberen wij als technisch studie en project staffing bureau het verschil te maken: vanuit een langdurige samenwerking streven we naar waardegedreven ondernemen.

In de praktijk zijn we dus bij iedere samenwerking op zoek naar de perfecte balans tussen klant, medewerkers en LiNK. Om deze balans te kunnen nastreven, laten wij ons steeds leiden door onze bedrijfswaardes: Excellence, Engagement en Sustainability.

Excellence staat hierbij voor de hoge kwaliteit die steeds wordt beoogd. Door onze doelbewuste betrokkenheid met de klant en medewerkers realiseren we voortschrijdend inzicht en neemt de kwaliteit van ons (kennis-)leiderschap toe. Concreet is dit voor ons een natuurlijke reflex in iedere stap van het proces. Dit stelt ons in staat om verder te kunnen kijken dan vandaag. De toekomst en de visie op lange termijn staan met andere woorden steeds centraal. Op die manier is de maatschappelijke meerwaarde voor ons niet enkel het doel, maar ook het startpunt. Hierdoor kunnen zowel onze medewerkers als klanten ook fier zijn op hun realisaties.

Engagement of betrokkenheid staat voor ons gelijk aan het opnemen van rekenschap voor deze duurzame maatschappelijke groei, maar evengoed voor de persoonlijke groei. In elke fase van een project willen we onze klanten en medewerkers dus betrekken in het bredere praatje. Het menselijke aspect staat dus steeds in de spotlights. Zonder de tomeloze inzet van onze mensen zijn onze doelstellingen immers per definitie onhaalbaar, dat beseffen wij iedere dag.

Sustainability ligt voor ons in het verlengde van dit verhaal. Vanuit ons streven naar excellentie en engagement zetten we doelbewust in op toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde innovatie. Op die manier dragen wij ons steentje bij aan de duurzamere en klimaatneutralere wereld van morgen. Daar stopt het verhaal voor ons niet. Zo bieden we ook actieve ondersteuning aan een aantal goede doelen, investeren we de gegenereerde winsten zoveel mogelijk terug in bedrijven die een positief verschil maken voor de samenleving en proberen we ook de ecologische voetafdruk van onze eigen werking zo klein mogelijk te houden. Dit doen we onder andere door in te zetten op de vergroening van ons wagenpark, zoveel mogelijk in te kopen bij lokale bedrijven, waardoor we onnodige verplaatsingen kunnen vermijden en proberen we zo min mogelijk gebruik te maken van pakjesdiensten.

Kortom, bij LiNK Engineering Group vormen de bedrijfswaarden het uitgangspunt voor alles wat we ondernemen. Waardegedreven ondernemen is wat ons team in eerste instantie bij elkaar heeft gebracht, wat ons bij elkaar houdt en is iedere dag opnieuw onze raison d’être.

Blijf op de hoogte

Interessante cases en verhalen, maandelijks in uw mailbox