Nieuws

Theo Aerts

Theo Aerts

Sluit
LiNK Engineering

info@linkengineeringgroup.com

+32 (0)3 361 65 00

Innovatieve projecten vragen meerwaarde in begeleiding

Projecten vergen vandaag unieke expertise in elke fase. Klassieke project staffing-bedrijven lijken het daar steeds moeilijker mee te hebben omdat ze niet worden betrokken in de volledige Project Execution Flow. De juiste noden begrijpen, de meerwaarde uittekenen voor elke fase van het project en daar de juiste profielen tegenover plaatsen, is wat het verschil kan maken.

Projectbegeleiding in elke fase van de uitvoering

Als ik denk aan de klanten die ik in de laatste jaren heb begeleid, wil ik met LiNK Engineering Group een meerwaarde creëren in de volledige Project Execution Flow. Dat gaat van de haalbaarheid en het rendement van uw investering, de technische aanpak van elke projectfasering, het bestuderen van de gemeenschappelijke projectkosten tot en met het definiëren van de vereiste competenties. Zo help ik klanten met steeds terugkerende vragen: Beschikken we wel over voldoende budget? Hebben we mensen met de juiste competenties? Wie doet de follow-up? Waar ik het verschil wil maken is in deze persoonlijke begeleiding via de Project Execution Flow in vier fasen:

  • Conceptual Study
  • Basic Engineering
  • Detailed Engineering, Procurement & Construction (Management) (EPC/EPCM)
  • Commissioning & Start-up

Het spreekt voor zich dat ik klanten ook wil adviseren bij andere bepalende factoren. Eén van die factoren die vaak niet doorsproken wordt, is de keuze van het contracttype (EPC of EPCM). Deze keuze impliceert echter een bepalende factor voor de samenstelling van het team. We bespreken die samenstelling omdat zij een impact heeft op de verdeling van de engineeringkosten en de risico’s voor de verschillende partijen. Klassieke project staffing-bedrijven kunnen mensen voor u zoeken. Ik geloof echter dat wij samen met onze klanten voor langdurige samenwerkingen moeten gaan vanuit betrokkenheid bij het project.

Back-to-Basics

Een andere reden waarom ik zelf op gevorderde leeftijd met energie en enthousiasme aan een nieuw verhaal wil schrijven, start vanuit mijn verlangen om kennis te delen. Wat ik heb gemerkt is dat bedrijven tegenwoordig steeds inventiever willen zijn. Wij mogen echter de basisprincipes niet over het hoofd zien, want zij kunnen het verschil maken in innovatieve projecten. Met Link Engineering Group kan ik vanuit mijn engineeringkennis klanten begeleiden in elke fase en de opbouw van hun project. Wat ik vooral wil voorkomen, is dat door gebrek aan kennis, fundamentele werkwijzen worden bemoeilijkt en stappen worden overgeslagen.

Ik geloof dat we alle projecten moeten aanpakken vanuit gefundeerde kennis, die met voortschrijdend inzicht wordt toegepast om klanten te helpen de juiste keuzes te maken. Vanuit die juiste keuzes zullen we kosten op duurzame wijze kunnen beperken en risico’s met betrekking tot tijdsdruk in kaart brengen.

Vanuit LiNK Academy kan ik mijn jarenlange ervaring en kennis delen met de jongere generaties die met enthousiasme in dit verhaal stappen. Samen met onze klanten willen we werken aan kennis leiderschap vanuit relevante en accurate kennis die essentieel is voor innovatieve projecten. Het volstaat niet meer om een diploma op zak te hebben om levenslang excellentie te bieden. Digitalisering biedt mogelijkheden die kennis steeds voorhanden te hebben. Maar zonder betrokkenheid van alle partijen zullen de meeste formele en informele leermomenten verloren gaan. Met Link Academy kan ik mee de schouders zetten onder de creatie van een ecosysteem vanuit betrokken medewerkers en klanten. Meer dan ooit is duurzame kennisdeling een "must", eerder dan een "nice to have".

Samen voor duurzame samenwerkingsvormen

Bij LiNK Engineering Group wil ik het verschil maken in de aanpak en begeleiding van innovatieve projecten. Hier kan ik mijn kennis delen met nieuwe collega’s en klanten, om samen perspectief bieden aan de oude werkwijzen van project staffing-bedrijven en tot duurzame, innovatieve projecten te komen.

Blijf op de hoogte

Interessante cases en verhalen, maandelijks in uw mailbox